Loading...
 Start Page

T Patras : +30 2610 223999 / T Athens: +30 210 2751602T Thessaloniki+30 2316 019079

Βιοχημικός αναλυτής Dimension RxL Max
Κλίκ για μεγέθυνση
Παραγωγικότητα: 'Έως 800 εξετάσεις /ώρα
Χωρητικότητα αντιδραστηρίων: 44 θέσεις
Περιγραφή

Ο Αυτόματος Βιοχημικός Αναλυτής DIMENSION RxL Max του Οίκου SIEMENS αποτελεί εξέλιξη του "διάσημου" Αναλυτή DIMENSION της ίδιας εταιρίας, ο οποίος αποτελεί σημείο αναφοράς ως προς την πρωτοποριακή τεχνολογία του, αλλά και την αποδεδειγμένη αξιοπιστία, πρακτικότητα και αντοχή του. 

Στην μεγάλη γκάμα των εξετάσεών του περιλαμβάνονται σήμερα πάνω από 80 εξετάσεις (με αντιδραστήρια της SIEMENS), καθώς και πολλές άλλες με αντιδραστήρια άλλων εταιρειών. Είναι σημαντικό ότι οποιαδήποτε καινούργια μέθοδος για βιοχημικό αναλυτή, με αντιδραστήρια οποιασδήποτε εταιρείας, μπορεί να προγραμματισθεί ευκολότατα στον Αναλυτή DIMENSION RXL. 

Αυτό όμως που είναι ακόμη πιο σημαντικό είναι η ευκολία χειρισμού του Αναλυτή DIMENSION RxL και η μεγάλη παραγωγικότητα και αξιοπιστία του.

Ο DIMENSION RxL Max διαθέτει ενσωματωμένο ψυγείο, 44 θέσεων αντιδραστηρίων,

πάντοτε διαθέσιμων που δίνει την δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης 44 φωτομετρικών μεθόδων (έως και 5 αντιδραστήρια ανά μέθοδο) και 4 ηλεκτρολυτών (Να, Κ, Cl, CO2), για κάθε ασθενή

KATΑΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ DIMENSION RxL Max

 Βιοχημικές Αναλύσεις

Αλβουμίνη, Αμμωνία, Ασβέστιο, Γλυκόζη, Γαλακτικό Οξύ, Κρεατινίνη, Μαγνήσιο, Ολικές Πρωτεΐνες, Πρωτείνες ούρων και ΕΝΥ, Ολική Σιδηροδεσμευτική Ικανότητα χωρίς προεργασία, Ουρία, Oυρικό Οξύ, Σίδηρος, Τριγλυκερίδια, Φωσφόρος, Χολερυθρίνη Άμεση, Χολερυθρίνη Ολική, Χοληστερόλη, HDL, Λίθιο χωρίς προεργασία.

 Ενζυμικές Αναλύσεις

Αμυλάση, Αλκαλική Φωσφατάση, Όξινη Φωσφατάση, Πυροσταφυλική Τρανσαμινάση (SGPT), Οξαλοξεική Τρανσαμινάση (SGOT), γ-GT, Κρεατινίνη Κινάση (CK), Λιπάση, Γαλακτική Αφυδρογονάση (LDH), Ψευδοχοληνεστεράση.

 Hλεκτρολύτες (με μέθοδο QUIKLYTE - ηλεκτροδίων σε κεραμική βάση) - Ενσωματομένο σύστημα στον Αναλυτή.

Κάλιο, Νάτριο, Διοξείδιο του Άνθρακος (Αλκαλική Παρακαταθήκη), Χλώριο.

 Υπολογιστικές εξετάσεις

AGAP,ΚλάσμαΟυρίας/Κρεατινίνης,ΔείκτηςΕλεύθερης Θυροξίνης,Σφαιρίνες,

Έμμεσος Χολερυθρίνη,LDL,% ΜΒ,Κλάσμα MB/CK,επί τοις εκατό κορεσμός σιδήρου, Ωσμομοριακότητα, Συντελεστή επικινδυνότητας, U.I.B.C.

 Προσδιορισμός Επιπέδου Φαρμάκων

Digoxin χωρίς στάδιο προετοιμασίας, Digitoxin, Carbamazepin, Valproic Acid, Gentamicin, Phenytoin, Phenobarbital, Theophylline, Tobramycin, Vancomycin, Κυκλοσπορίνη*.

 Τοξικολογικές Αναλύσεις

Αμφεταμίνες Ούρων, Βαρβιτουρικά Ούρων, Βενζοδιαζεπίνες Ούρων, Καναβινοειδή   Ούρων, Κοκαΐνη Ούρων, Μεθαδόνη Ούρων, Αιθυλική Αλκοόλη Ορρού,  Οπιούχα Ούρων, Φαινοκυκλιδίνη Ούρων, Αcetaminophen, Σαλικυλικά.


 Ενδοκρινολογικές Αναλύσεις

Τhyronine Uptake (TU), Thyroxine (T4), Free T4, TSH, HCG.

 Eιδικές Πρωτείνες

C-Αντιδρώσα Πρωτεΐνη (CRP ποσοτική, υψηλής ευαισθησίας), Απολιποπρωτείνες Α και Β, C3, C4, Ανοσοσφαιρίνες Ι, G, M, RA test*, Tρανσφερρίνη, Φερριτίνη, Απτογλοβίνη, Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη, Πρεαλβουμίνη.

 Δείκτες καρκίνου

PSA, Προστατική όξινη φωσφατάση, Total PSA, Free PSA.

 Kαρδιακοί Δείκτες

CKMB, massCKMB, Τροπονίνη Ι, Μυοσφαιρίνη.

 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ DIMENSION RxL Max

Η ανασύσταση των αντιδραστηρίων γίνεται εντελώς αυτόματα και σταδιακά (ανά διαμέρισμα) ανάλογα με το προφίλ των προγραμματισμένων εξετάσεων, ώστε να γίνεται οικονομία αντιδραστηρίων.

Κάθε στιγμή ο χειριστής δύναται να γνωρίζει την ακριβή θέση του κάθε αντιδραστηρίου μέσα στο ψυγείο, τον ακριβή αριθμό των τεστ που έχουν πραγματοποιηθεί,  το υπόλοιπο του εναπομείναντος αντιδραστηρίου, και σε περίπτωση εξάντλησης κάποιου απ' αυτά προειδοποιείται αυτόματα

 Μέγιστη Σταθερότητα Καμπύλης - Βαθμονόμησης

Για τις περισσότερες των εξετάσεων ο χρόνος μεταξύ των βαθμονομήσεων είναι 3 μήνες.    

Αυτόματη κατασκευή κυψελλίδων, χημική επεξεργασία, φωτομέτρηση δειγμάτων.

Αυτόματη δοσομέτρηση και διανομή δείγματος και αντιδραστηρίων στις αντίστοιχες κυψελλίδες.

Εδώ βρίσκεται μία μεγάλη καινοτομία των Αναλυτών DIMENSION του Οίκου SIEMENS : Oι κυψελλίδες κατασκευάζονται απο τον ίδιο τον Αναλυτή, χρησιμοποιώντας σαν πρώτη ύλη το ειδικό φίλμ SURLYN  (πατέντα DIMENSION) και ελέγχονται αυτόματα για την καθαρότητά της σε όλα τα μήκη κύμματος.

 

Φόρμα Ενδιαφέροντος

VAKTRO SCIENTIFIC

Επικοινωνήστε μαζί μας

     Πανεπιστημίου 195, Τ.Κ. 26443, Πάτρα
     Τηλ. Πάτρας: +30 2610 223999
     Τηλ. Αθήνας: +30 210 2751602
     Τηλ. Θεσ/νίκης: +30 2316 019079

     Email: info@vaktro.gr
     Για αποστολή βιογραφικών: hr@vaktro.gr
     
     ΑΦΜ: 084221869
     ΓΕΜΗ: 036530216000

Login / Sitemap

Copyright © 2013 - 2024 VAKTRO SCIENTIFIC - Αναλυτές | Όργανα Εργαστηρίου | Εξοπλισμός